Vyučovací hodina skupinová standardní = 45 min

Vyučovací hodina individuální standardní = 60 min (lze vyučovat i 90 nebo 120 min dle přání klienta)

Výuka v základních skupinových kurzech probíhá zpravidla 1x týdně 2 lekce (standard výuka)

nebo 2 - 3 týdně 2 lekce (intenzivní výuka)

Kurzy jsou vedeny v malých skupinách, čímž je zajištěn jak individuální přístup, tak i možnost skupinových konverzací. 

Výuku nabízíme nyní ONLINE nebo OSOBNÍ v prostorech klienta.KURZOVNÉ A PODMÍNKY STUDIA:

Veřejný jazykový kurz: Kurzovné pro Vámi zvolený kurz se platí v celkové částce na celé období při přihlášení do kurzu nebo dle aktuální nabídky viz jednotlivé kurzy.

Individuální výuky: Kurzovné je placeno dle podmínek individální výuky, zpravidla na měsíc dopředu, pokud není stanoveno jinak.

S kompletními podmínkami individuální výuky je klient seznámen při poptávce této výuky.
  
Na celkovou platbu realizovanou před zahájením kurzu můžete uplatnit i kupony na slevu, které jste od nás získali.

Vždy lze uplatnit pouze jednu akci na slevu! Kupony na slevu se nesčítají.

Nejsme plátci DPH.Cena pro výuku jednotlivce v kurzu pro veřejnost - viz aktuální nabídka

Ceny pro individuální a firemní výuku se vytváří na základě poptávky.

Cena kurzovného neobsahuje učební pomůcky, není-li tomu stanoveno jinak případnou akční nabídkou.

Storno poplatky: Při neuhrazení doplatku / poplatku kurzovného ve stanoveném termínu, či při neoznámení neúčasti dříve než 14 dní před zahájením kurzu, činí stornovací poplatek 30% z celkové ceny kurzu.
Při pozdějším oznámení neúčasti, neoznámené neúčasti nebo předčasné ukončení účasti v kurzu z jakéhokoliv důvodu nevzniká nárok na vrácení kurzovného, ani jeho části.

Kompletní pravidla pro studium ve veřejných kurzech jsou přiložena k přihlášce,

kde si je můžete prečíst a jejich souhlasem se lze do kurzu přihlásit.

 

 


 

Cambridge English zkoušky - květen

Přípravné kurzy v nabídce:
Cambridge English; Goethe Institut

Osobní výuka u klienta doma / ve firmě

ONLINE výuka individuálně i skupinově

Příprava na maturitu a jiné zkoušky

Doučování pro děti

 

    Elektronická třídnice
  • Jméno
  • Heslo
  •